tamnhintritue.com - khơi nguồn tri thức - Trung học phổ thông
 
Video clip bài giảng

Get the Flash Player to see this player.

Các đối tác
__XTemplate fatal error: file [./templates/pages/abc.html] does not exist__
Chương Trình Học

Bài 20: Bài tập về di truyền quần thể

Đánh giá:
Lượt xem: 3196

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Bài 19: Bài tập tổng hợp các quy luật di truyền

Đánh giá:
Lượt xem: 3156

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Bài 18: Bài tập về tương tác gen

Đánh giá:
Lượt xem: 3139

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Bài 17: Bài tập về hoán vị gen - phần 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3138

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Bài 16: Bài tập về hoán vị gen - phần 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3142

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Bài 15: Bài tập về quy luật phân li độc lập của Men đen - phần 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3138

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Bài 14: Bài tập về quy luật phân li độc lập của Men đen - phần 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3131

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Bài 13: Bài tập về quy luật phân li của Men đen - phần 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3136

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Bài 11: Bài tập về đột biến số lượng nhiễm sắc thể - phần 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3128

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Bài 10: Bài tập về đột biến số lượng nhiễm sắc thể - phần 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3135

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Bài 9: Bài tập về giảm phân

Đánh giá:
Lượt xem: 3130

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Bài 7: Bài tập về đột biến gen – phần 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3129

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Bài 6: Bài tập về quá trình dịch mã

Đánh giá:
Lượt xem: 3135

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Bài 5: Bài tập về quá trình phiên mã

Đánh giá:
Lượt xem: 3134

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Bài 4: Bài tập về mã di truyền

Đánh giá:
Lượt xem: 3132

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Bài 3: Bài tập về nhân đôi của AND

Đánh giá:
Lượt xem: 3133

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Bài 2: Bài tập về cấu trúc của AND – phần 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3132

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Bài 1: Bài tập về cấu trúc của ADN - phần 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3168

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Học viên
Hotline

0988 068 715

0888 183 366

0972 525 420

Giải thưởng
Câu lạc bộ