Video clip bài giảng

Get the Flash Player to see this player.

Các đối tác
__XTemplate fatal error: file [./templates/pages/abc.html] does not exist__
Chương Trình Học

Đại cương về dòng điện xoay chiều

Đánh giá:
Lượt xem: 103

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Truyền thông bằng sóng điện từ

Đánh giá:
Lượt xem: 9

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Điện từ trường và sóng điện từ tiết 2

Đánh giá:
Lượt xem: 8

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Điện từ trường và sóng điện từ tiết 1

Đánh giá:
Lượt xem: 8

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Vật lý nguyên tử (tiếp theo 2)

Đánh giá:
Lượt xem: 3330

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Vật lý nguyên tử (tiếp theo 1)

Đánh giá:
Lượt xem: 3224

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Vật lý nguyên tử

Đánh giá:
Lượt xem: 3271

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Máy biến áp - Sự truyền tải điện năng

Đánh giá:
Lượt xem: 3176

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Dao động và sóng điện từ

Đánh giá:
Lượt xem: 3193

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Dao động điện từ

Đánh giá:
Lượt xem: 3183

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Mạch điện xoay chiều (tiếp theo)

Đánh giá:
Lượt xem: 3166

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Mạch điện xoay chiều

Đánh giá:
Lượt xem: 3164

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Dòng điện xoay chiều

Đánh giá:
Lượt xem: 3163

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Lượng tử ánh sáng (tiếp theo)

Đánh giá:
Lượt xem: 3138

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Lượng tử ánh sáng

Đánh giá:
Lượt xem: 3137

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Hiện tượng tán sắc

Đánh giá:
Lượt xem: 3137

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Sóng ánh sáng

Đánh giá:
Lượt xem: 3149

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Sóng cơ - Giao thoa sóng - Sóng dừng (tiếp theo)

Đánh giá:
Lượt xem: 3140

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Sóng cơ - Giao thoa sóng - Sóng dừng

Đánh giá:
Lượt xem: 3168

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Động lực học vật rắn (tiếp theo 2)

Đánh giá:
Lượt xem: 3131

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Động lực học vật rắn (tiếp theo 1)

Đánh giá:
Lượt xem: 3130

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Động lực học vật rắn

Đánh giá:
Lượt xem: 3145

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Chuyển động quay của vật rắn quanh trục cố định

Đánh giá:
Lượt xem: 3133

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Con lắc lò xo

Đánh giá:
Lượt xem: 3157

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Toán về dao động cơ (tiếp theo)

Đánh giá:
Lượt xem: 3143

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (11)

Download tài liệu (1)

Toán về dao động cơ

Đánh giá:
Lượt xem: 3159

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Năng lượng dao động

Đánh giá:
Lượt xem: 3138

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Dao động điều hòa (tiếp theo)

Đánh giá:
Lượt xem: 3165

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Dao động điều hòa

Đánh giá:
Lượt xem: 3254

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Học viên
Hotline

0888183366

097.25.25.420

Liên hệ nhanh