tamnhintritue.com - khơi nguồn tri thức - Trung học phổ thông
 
Video clip bài giảng

Get the Flash Player to see this player.

Các đối tác
__XTemplate fatal error: file [./templates/pages/abc.html] does not exist__
Chương Trình Học

Đại cương về dòng điện xoay chiều

Đánh giá:
Lượt xem: 122

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Truyền thông bằng sóng điện từ

Đánh giá:
Lượt xem: 15

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Điện từ trường và sóng điện từ tiết 2

Đánh giá:
Lượt xem: 9

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Điện từ trường và sóng điện từ tiết 1

Đánh giá:
Lượt xem: 10

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Vật lý nguyên tử (tiếp theo 2)

Đánh giá:
Lượt xem: 3343

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Vật lý nguyên tử (tiếp theo 1)

Đánh giá:
Lượt xem: 3236

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Vật lý nguyên tử

Đánh giá:
Lượt xem: 3282

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Máy biến áp - Sự truyền tải điện năng

Đánh giá:
Lượt xem: 3176

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Dao động và sóng điện từ

Đánh giá:
Lượt xem: 3205

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Dao động điện từ

Đánh giá:
Lượt xem: 3199

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Mạch điện xoay chiều (tiếp theo)

Đánh giá:
Lượt xem: 3166

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Mạch điện xoay chiều

Đánh giá:
Lượt xem: 3172

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Dòng điện xoay chiều

Đánh giá:
Lượt xem: 3171

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Lượng tử ánh sáng (tiếp theo)

Đánh giá:
Lượt xem: 3138

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Lượng tử ánh sáng

Đánh giá:
Lượt xem: 3142

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Hiện tượng tán sắc

Đánh giá:
Lượt xem: 3139

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Sóng ánh sáng

Đánh giá:
Lượt xem: 3151

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Sóng cơ - Giao thoa sóng - Sóng dừng (tiếp theo)

Đánh giá:
Lượt xem: 3141

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Sóng cơ - Giao thoa sóng - Sóng dừng

Đánh giá:
Lượt xem: 3169

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Động lực học vật rắn (tiếp theo 2)

Đánh giá:
Lượt xem: 3133

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Động lực học vật rắn (tiếp theo 1)

Đánh giá:
Lượt xem: 3130

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Động lực học vật rắn

Đánh giá:
Lượt xem: 3145

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Chuyển động quay của vật rắn quanh trục cố định

Đánh giá:
Lượt xem: 3133

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Con lắc lò xo

Đánh giá:
Lượt xem: 3157

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Toán về dao động cơ (tiếp theo)

Đánh giá:
Lượt xem: 3143

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (11)

Download tài liệu (1)

Toán về dao động cơ

Đánh giá:
Lượt xem: 3159

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Năng lượng dao động

Đánh giá:
Lượt xem: 3138

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Dao động điều hòa (tiếp theo)

Đánh giá:
Lượt xem: 3165

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Dao động điều hòa

Đánh giá:
Lượt xem: 3256

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Học viên
Hotline

0888183366

097.25.25.420

Giải thưởng