Video clip bài giảng

Get the Flash Player to see this player.

Các đối tác
__XTemplate fatal error: file [./templates/pages/abc.html] does not exist__
chương i: Văn học dân gian Việt Nam

Ngữ Văn 10 - Tập II - Phần 11

Đánh giá:
Lượt xem: 3224

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Ngữ Văn 10 - Tập II - Phần 10

Đánh giá:
Lượt xem: 3144

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Ngữ Văn 10 - Tập II - Phần 9

Đánh giá:
Lượt xem: 3140

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Ngữ Văn 10 - Tập II - Phần 8

Đánh giá:
Lượt xem: 3132

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Ngữ Văn 10 - Tập II - Phần 7

Đánh giá:
Lượt xem: 3134

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Ngữ Văn 10 - Tập II - Phần 6

Đánh giá:
Lượt xem: 3131

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ngữ Văn 10 - Tập II - Phần 5

Đánh giá:
Lượt xem: 3133

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Ngữ Văn 10 - Tập II - Phần 4

Đánh giá:
Lượt xem: 3129

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Ngữ Văn 10 - Tập II - Phần 3

Đánh giá:
Lượt xem: 3129

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Ngữ Văn 10 - Tập II - Phần 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3132

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Ngữ Văn 10 - Tập II - Phần 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3135

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Ngữ Văn 10 - Tập I - Phần 11

Đánh giá:
Lượt xem: 3131

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Ngữ Văn 10 - Tập I - Phần 10

Đánh giá:
Lượt xem: 3136

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Ngữ Văn 10 - Tập I - Phần 9

Đánh giá:
Lượt xem: 3133

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ngữ Văn 10 - Tập I - Phần 8

Đánh giá:
Lượt xem: 3138

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Ngữ Văn 10 - Tập I - Phần 7

Đánh giá:
Lượt xem: 3132

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Ngữ Văn 10 - Tập I - Phần 6

Đánh giá:
Lượt xem: 3145

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Ngữ Văn 10 - Tập I - Phần 5

Đánh giá:
Lượt xem: 3139

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Ngữ Văn 10 - Tập I - Phần 4

Đánh giá:
Lượt xem: 3132

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Ngữ Văn 10 - Tập I - Phần 3

Đánh giá:
Lượt xem: 3150

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Ngữ Văn 10 - Tập I - Phần 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3147

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Ngữ Văn 10 - Tập I - Phần 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3210

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Chương II: Văn học dân gian nước ngoài

Bài 11. Ra-ma buộc tội

Đánh giá:
Lượt xem: 3147

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 10. Uy-lít-xơ trở về

Đánh giá:
Lượt xem: 3144

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Chương III: Văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX (thơ)

Bài 16. Đọc Tiểu Thanh kí

Đánh giá:
Lượt xem: 3290

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 15. Nhàn

Đánh giá:
Lượt xem: 3224

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 14. Cảnh ngày hè

Đánh giá:
Lượt xem: 3210

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 13. Tỏ lòng

Đánh giá:
Lượt xem: 3253

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 12 : Khái quát VHVN từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX

Đánh giá:
Lượt xem: 3210

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Chương IV: Văn học nước ngoài

Bài 29 : Cảm Xúc Mùa Thu

Đánh giá:
Lượt xem: 3132

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 28: tại Hoàng Hạc Lâu tiễn Mạnh Hạo Nhiên

Đánh giá:
Lượt xem: 3145

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Chương V: Văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX (văn xuôi)

Bài 22. Chuyện chức phán sự đền Tản Viên

Đánh giá:
Lượt xem: 3158

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 21. Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn

Đánh giá:
Lượt xem: 3138

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 20. Tựa Trích diễm thi tập

Đánh giá:
Lượt xem: 3134

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 18 & 19. Đại cáo bình Ngô

Đánh giá:
Lượt xem: 3175

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 17. Phú sông Bạch Đằng

Đánh giá:
Lượt xem: 3153

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Học viên
Hotline

0907.39.85.86

0888183366

Liên hệ nhanh