tamnhintritue.com - khơi nguồn tri thức - Trung học phổ thông
 
Video clip bài giảng

Get the Flash Player to see this player.

Các đối tác
__XTemplate fatal error: file [./templates/pages/abc.html] does not exist__
Chương Trình Học

Đất Nước

Đánh giá:
Lượt xem: 613

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Nguyễn Tuân và tác phẩm Người lái đò Sông Đà

Đánh giá:
Lượt xem: 70

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Chiếc Thuyền Ngoài Xa

Đánh giá:
Lượt xem: 119

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Tố Hữu

Đánh giá:
Lượt xem: 96

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Việt Bắc (tt)

Đánh giá:
Lượt xem: 311

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Việt Bắc (tt)

Đánh giá:
Lượt xem: 53

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Người lái đò sông đà

Đánh giá:
Lượt xem: 234

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Việt Bắc

Đánh giá:
Lượt xem: 58

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Đất Nước

Đánh giá:
Lượt xem: 18

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Vợ Nhặt P3

Đánh giá:
Lượt xem: 17

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Vợ Nhặt P2

Đánh giá:
Lượt xem: 20

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Vợ Nhặt P1

Đánh giá:
Lượt xem: 30

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Đàn Ghi Ta Của Lorca (tt)

Đánh giá:
Lượt xem: 2

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Người lái đò sông đà (tt)

Đánh giá:
Lượt xem: 48

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Ai đã đặt tên cho dòng sông

Đánh giá:
Lượt xem: 3372

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Bức tranh dệt bằng cảm giác trong tác phẩm "Hai đứa trẻ" (Thạch Lam)

Đánh giá:
Lượt xem: 3201

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Đây thôn Vĩ dạ (Hàn Mặc Tử) - phần 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3221

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Đây thôn Vĩ dạ (Hàn Mặc Tử) - phần 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3203

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Đây mùa thu tới (Xuân Diệu) - phần 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3197

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Đây mùa thu tới (Xuân Diệu) - phần 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3172

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Tống biệt hành (Thâm Tâm) - phần 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3147

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Tống biệt hành (Thâm Tâm) - phần 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3142

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Vội vàng (Xuân Diệu) - phần 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3156

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Vội vàng (Xuân Diệu) - phần 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3172

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Chí Phèo - Những làm gió độc (Chí Phèo - Nam Cao)

Đánh giá:
Lượt xem: 3147

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Chí Phèo - Tiếng nói của nội tâm (Chí Phèo - Nam Cao)

Đánh giá:
Lượt xem: 3139

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Chí Phèo - Một giấc mơ lành (Chí Phèo - Nam Cao)

Đánh giá:
Lượt xem: 3144

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Những tình huống lạ và éo le trong tác phẩm "Vợ nhặt" (Kim Lân)

Đánh giá:
Lượt xem: 3142

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân) – phần 3

Đánh giá:
Lượt xem: 3141

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân) – phần 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3149

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân) – phần 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3142

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Bác Hồ trong lòng chiến khu (Việt Bắc - Tố Hữu)

Đánh giá:
Lượt xem: 3146

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Bức tứ bình Việt Bắc (Việt Bắc - Tố Hữu)

Đánh giá:
Lượt xem: 3134

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Tây tiến (Quang Dũng) – phần 3

Đánh giá:
Lượt xem: 3195

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Tây tiến (Quang Dũng) – phần 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3162

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Tây tiến (Quang Dũng) – phần 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3182

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Bên kia sông Đuống (Hoàng Cầm) – phần 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3133

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Bên kia sông Đuống (Hoàng Cầm) – phần 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3134

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thị)

Đánh giá:
Lượt xem: 3140

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành) – phần 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3139

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành) – phần 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3149

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Nguyễn Đình Chiểu - Ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc (Phạm Văn Đồng)

Đánh giá:
Lượt xem: 3131

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Các vị La Hán chùa Tây Phương (Huy Cận) - phần 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3132

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Các vị La Hán chùa Tây Phương (Huy Cận) - phần 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3138

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Người nghệ sĩ bất tử trong bài thơ "Đàn ghi ta của Lorca" (Thanh Thảo) - phần 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3129

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Người nghệ sĩ bất tử trong bài thơ "Đàn ghi ta của Lorca" (Thanh Thảo) - phần 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3127

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Một người Hà Nội (Nguyễn Khải)

Đánh giá:
Lượt xem: 3135

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Vẻ đẹp lãng mạn trong truyện ngắn "Mảnh trăng cuối rừng" (Nguyễn Minh Châu)

Đánh giá:
Lượt xem: 3132

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Lời tự hát tình yêu trong bài thơ "Sóng" (Xuân Quỳnh)

Đánh giá:
Lượt xem: 3131

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Ai đã đặt tên cho dòng sông (Hoàng Phủ Ngọc Tường)

Đánh giá:
Lượt xem: 3133

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Đò Lèn (Nguyễn Duy)

Đánh giá:
Lượt xem: 3131

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Vẻ đẹp cổ điển và hiện đại trong tác phẩm "Chiều tối" (Hồ Chí Minh)

Đánh giá:
Lượt xem: 3134

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Tác gia Hồ Chí Minh

Đánh giá:
Lượt xem: 3130

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Tiếng hát say mê lý tưởng ("Từ ấy" - Tố Hữu)

Đánh giá:
Lượt xem: 3130

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Tiếng hát con tàu (Chế Lan Viên) - phần 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3137

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Tiếng hát con tàu (Chế Lan Viên) - phần 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3130

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Người lái đò sông Đà (Nguyễn Tuân)

Đánh giá:
Lượt xem: 3155

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu) - phần 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3158

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu) - phần 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3153

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Đất nước của ca dao thần thoại (Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm) - phần 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3136

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Đất nước của ca dao thần thoại (Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm) - phần 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3157

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Học viên
Hotline

0988 068 715

0888 183 366

0972 525 420

Giải thưởng
Câu lạc bộ