Video clip bài giảng

Get the Flash Player to see this player.

Các đối tác
__XTemplate fatal error: file [./templates/pages/abc.html] does not exist__
Bài Giảng

Tìm hiểu phản ứng oxy hóa khử (phần 2)

Đánh giá:
Lượt xem: 3303

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Tìm hiểu phản ứng oxy hóa khử (phần 1)

Đánh giá:
Lượt xem: 3214

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Tìm hiểu bảng hệ thống tuần hoàn (phần 2)

Đánh giá:
Lượt xem: 3144

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Tìm hiểu bảng hệ thống tuần hoàn (phần 1)

Đánh giá:
Lượt xem: 3150

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Cách dùng định lý bảo toàn khối lượng

Đánh giá:
Lượt xem: 3142

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Bài tập về bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học

Đánh giá:
Lượt xem: 3191

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Liên kết hóa học (phần 5 và 6)

Đánh giá:
Lượt xem: 3132

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Liên kết hóa học (phần 3 và 4)

Đánh giá:
Lượt xem: 3136

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Liên kết hóa học (phần 1 và 2)

Đánh giá:
Lượt xem: 3169

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học (phần 1 và 2)

Đánh giá:
Lượt xem: 3161

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Phản ứng oxy hóa khử (phần 3 và 4)

Đánh giá:
Lượt xem: 3134

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Phản ứng oxy hóa khử (phần 1 và 2)

Đánh giá:
Lượt xem: 3149

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Nhóm oxy (phần 1 và 2)

Đánh giá:
Lượt xem: 3154

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Nhóm halogen (phần 1 và 2)

Đánh giá:
Lượt xem: 3161

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (11)

Download tài liệu (1)

Các dạng bài tập về cấu tạo nguyên tử (phần 1)

Đánh giá:
Lượt xem: 3178

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Bài tập về cấu tạo nguyên tử (phần 3 và 4)

Đánh giá:
Lượt xem: 3179

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Học viên
Hotline

0888183366

097.25.25.420

Liên hệ nhanh
Giải thưởng