tamnhintritue.com - khơi nguồn tri thức - Trung học phổ thông
 
Video clip bài giảng

Get the Flash Player to see this player.

Các đối tác
__XTemplate fatal error: file [./templates/pages/abc.html] does not exist__
Bài Giảng

Tìm hiểu phản ứng oxy hóa khử (phần 2)

Đánh giá:
Lượt xem: 3330

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Tìm hiểu phản ứng oxy hóa khử (phần 1)

Đánh giá:
Lượt xem: 3232

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Tìm hiểu bảng hệ thống tuần hoàn (phần 2)

Đánh giá:
Lượt xem: 3151

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Tìm hiểu bảng hệ thống tuần hoàn (phần 1)

Đánh giá:
Lượt xem: 3159

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Cách dùng định lý bảo toàn khối lượng

Đánh giá:
Lượt xem: 3148

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Bài tập về bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học

Đánh giá:
Lượt xem: 3193

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Liên kết hóa học (phần 5 và 6)

Đánh giá:
Lượt xem: 3135

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Liên kết hóa học (phần 3 và 4)

Đánh giá:
Lượt xem: 3137

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Liên kết hóa học (phần 1 và 2)

Đánh giá:
Lượt xem: 3171

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học (phần 1 và 2)

Đánh giá:
Lượt xem: 3163

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Phản ứng oxy hóa khử (phần 3 và 4)

Đánh giá:
Lượt xem: 3135

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Phản ứng oxy hóa khử (phần 1 và 2)

Đánh giá:
Lượt xem: 3154

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Nhóm oxy (phần 1 và 2)

Đánh giá:
Lượt xem: 3155

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Nhóm halogen (phần 1 và 2)

Đánh giá:
Lượt xem: 3168

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (11)

Download tài liệu (1)

Các dạng bài tập về cấu tạo nguyên tử (phần 1)

Đánh giá:
Lượt xem: 3198

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Bài tập về cấu tạo nguyên tử (phần 3 và 4)

Đánh giá:
Lượt xem: 3189

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Học viên
Hotline

0988 068 715

0888 183 366

0972 525 420

Giải thưởng
Câu lạc bộ