tamnhintritue.com - khơi nguồn tri thức - Trung học phổ thông
 
Video clip bài giảng

Get the Flash Player to see this player.

Các đối tác
__XTemplate fatal error: file [./templates/pages/abc.html] does not exist__
Chương Trình Học

Nguyên lý 1 Nhiệt động lực học - phần 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3280

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Nguyên lý 1 Nhiệt động lực học - phần 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3176

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Phương trình Clapêrôn - Menđêlêep - phần 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3151

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Phương trình Clapêrôn - Menđêlêep - phần 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3154

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Định luật Sác-lơ, Định luật Gay Luy-xác - phần 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3166

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Định luật Sác-lơ, Định luật gay Luy-xác - phần 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3153

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Định luật Bôi - Mariôt - phần 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3141

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Định luật Bôi - Mariôt - phần 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3153

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Định luật Béc-nu-li - phần 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3134

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Định luật Béc-nu-li - phần 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3142

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Bài toán va chạm - phần 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3139

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Bài toán va chạm - phần 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3153

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Định luật bảo toàn động năng - phần 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3140

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Định luật bảo toàn động năng - phần 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3142

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Định lý động năng - phần 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3132

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Định lý động năng - phần 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3146

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Công - Công suất - phần 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3148

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Công - Công suất - phần 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3174

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (11)

Download tài liệu (1)

Định luật bảo toàn động lượng - phần 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3137

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Định luật bảo toàn động lượng - phần 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3165

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Điều kiện cân bằng của 1 vật có trục quay cố định - phần 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3140

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Điều kiện cân bằng của 1 vật có trục quay cố định - phần 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3135

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Điều kiện cân bằng của vật rắn - phần 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3136

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Điều kiện cân bằng của vật rắn - phần 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3147

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Lực hướng tâm - phần 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3168

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Lực hướng tâm - phần 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3261

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Học viên
Hotline

0988 068 715

0888 183 366

0972 525 420

Giải thưởng
Câu lạc bộ