tamnhintritue.com - khơi nguồn tri thức - Trung học phổ thông
 
Video clip bài giảng

Get the Flash Player to see this player.

Các đối tác
__XTemplate fatal error: file [./templates/pages/abc.html] does not exist__
Chương Trình Học

Các dạng toán lập công thức phân tử của các Hidrocacbon

Đánh giá:
Lượt xem: 3336

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Các dạng bài tập về dẫn xuất của Hidrocacbon

Đánh giá:
Lượt xem: 3190

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Các dạng bài tập về dẫn xuất của Hidrocacbon

Đánh giá:
Lượt xem: 3152

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Điều chế - tinh chế - tách chất những hợp chất hữu cơ

Đánh giá:
Lượt xem: 3146

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Phân loại và gọi tên các hợp chất hữu cơ

Đánh giá:
Lượt xem: 3227

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Luyện tập về Photpho và các hợp chất Photpho

Đánh giá:
Lượt xem: 3180

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Luyện tập về Nitơ và các hợp chất Nitơ

Đánh giá:
Lượt xem: 3156

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Axit, Bazơ và Muối

Đánh giá:
Lượt xem: 3190

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Sự điện ly

Đánh giá:
Lượt xem: 3189

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Học viên
Hotline

0988 068 715

0888 183 366

0972 525 420

Giải thưởng
Câu lạc bộ