tamnhintritue.com - khơi nguồn tri thức - Trung học phổ thông
 
Video clip bài giảng

Get the Flash Player to see this player.

Các đối tác
__XTemplate fatal error: file [./templates/pages/abc.html] does not exist__
Chương Trình Học

Bài 19 Từ trường

Đánh giá:
Lượt xem: 33

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 24 Suất điện động cảm ứng

Đánh giá:
Lượt xem: 10

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 23 Từ thông Cảm ứng điện từ (Phần bài tập)

Đánh giá:
Lượt xem: 3

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 23 Từ thông Cảm ứng điện từ (Phần 2)

Đánh giá:
Lượt xem: 1

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 22 Lực Lo-ren-xơ (Phần bài tập)

Đánh giá:
Lượt xem: 1

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 22 Lực Lo-ren-xơ (Lý thuyết)

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 21 Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn đặc biệt (Phần Bài tập)

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 21 Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt (Phần 1)

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 20 Lực từ Cảm ứng từ (Phần bài tập)

Đánh giá:
Lượt xem: 3

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 20 Lực từ Cảm ứng từ (Phần lý thuyết)

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 17 Dòng điện trong chất bán dẫn

Đánh giá:
Lượt xem: 1

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bai 15 Dòng điện trong chất khí (Phần bài tập)

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 15 Dòng điện trong chất khí (Phần lý thuyết)

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 14 Dòng điện trong chất điện phân (Phần bài tập)

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 14 Dòng điện trong chất điện phân (Phần lý thuyết)

Đánh giá:
Lượt xem: 1

Nghe bài giảng (2)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 13 Dòng điện trong kim loại (Phần lý thuyết)

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 11 Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch (Phần 2

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 11 Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch (Phần 1)

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 10 Ghép các nguồn điện thành bộ

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 9 Định luật Ôm đối với toàn mạch (phần bài tập)

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 9 Định luật Ôm đối với toàn mạch (Phần lý thuyết)

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 8 Điện năng Công suất điện

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 7 Dòng điện không đổi Nguồn điện

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 6 Tụ điện

Đánh giá:
Lượt xem: 2

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 5 Điện thế Hiệu điện thế

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 4 Công của lực điện

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 3 Điện trường và cường độ điện trường (Phần bài tập)

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 3 Điện trường và cường độ điện trường (Phần lý thuyết)

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 2 Thuyết electron Định luật bảo toàn điện tích

Đánh giá:
Lượt xem: 3

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 1 Điện tích Định luật Cu-lông - Giải thích rất chi tiết dể hiểu!

Đánh giá:
Lượt xem: 10

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Học viên
Hotline

0988 068 715

0888 183 366

0972 525 420

Giải thưởng
Câu lạc bộ