tamnhintritue.com - khơi nguồn tri thức - Trung học phổ thông
 
Video clip bài giảng

Get the Flash Player to see this player.

Các đối tác
__XTemplate fatal error: file [./templates/pages/abc.html] does not exist__
Đại Số

Ứng dụng tích phân – tiết 3

Đánh giá:
Lượt xem: 3808

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Ứng dụng tích phân – tiết 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3211

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Ứng dụng tích phân – tiết 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3255

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Tâm đối xứng của đồ thị hàm số

Đánh giá:
Lượt xem: 3198

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Sự phối hợp giữa các đường đặc biệt trong tam giác - tiết 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3155

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Sự phối hợp giữa các đường đặc biệt trong tam giác - tiết 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3156

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Phương trình vô tỷ - tiết 7

Đánh giá:
Lượt xem: 3151

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Phương trình vô tỷ - tiết 6

Đánh giá:
Lượt xem: 3142

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Phương trình vô tỷ - tiết 5

Đánh giá:
Lượt xem: 3142

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Phương trình vô tỷ - tiết 4

Đánh giá:
Lượt xem: 3133

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Phương trình vô tỷ - tiết 3

Đánh giá:
Lượt xem: 3137

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Phương trình vô tỷ - tiết 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3145

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Phương trình vô tỷ - tiết 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3147

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Phương trình trên trường số phức – tiết 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3139

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Phương trình mũ – tiết 2 phần 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3144

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Phương trình mũ – tiết 2 phần 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3144

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Phương trình mũ – tiết 1 phần 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3143

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Phương pháp tính tích phân từng phần – tiết 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3138

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Phương pháp tính tích phân từng phần – tiết 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3142

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Phương pháp đổi biến số tích phân – tiết 3

Đánh giá:
Lượt xem: 3137

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Phương pháp đổi biến số tích phân – tiết 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3133

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Phương pháp đổi biến số tích phân – tiết 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3132

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Phương pháp đạt điểm tối đa câu hàm số - tiết 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3129

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Phương pháp đạt điểm tối đa câu hàm số - tiết 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3137

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Phương pháp bảng nguyên hàm tính tích phân

Đánh giá:
Lượt xem: 3159

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Module số phức và biểu diễn hình học số phức - tiết 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3130

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Module số phức và biểu diễn hình học số phức - tiết 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3131

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Hệ phương trình đại số - tiết 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3131

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Hệ phương trình đại số - tiết 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3133

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Dạng lượng giác của số phức – tiết 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3127

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Dạng lượng giác của số phức – tiết 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3129

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Các phép tính về số phức

Đánh giá:
Lượt xem: 3133

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Các kỹ thuật tính tích phân – tiết 3

Đánh giá:
Lượt xem: 3136

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Các kỹ thuật tính tích phân – tiết 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3132

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Các kỹ thuật tính tích phân – tiết 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3137

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Các bài toán về hình vuông – tiết 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3130

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Các bài toán về hình vuông – tiết 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3130

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Bất phương trình vô tỷ - tiết 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3129

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Bất phương trình vô tỷ - tiết 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3129

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Bất phương trình mũ – tiết 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3130

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Bất phương trình mũ – tiết 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3130

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Bất phương trình Logarit

Đánh giá:
Lượt xem: 3132

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Bài toán về trục đối xứng của đồ thị hàm số

Đánh giá:
Lượt xem: 3134

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Bài toán về khoảng cách trong hàm số

Đánh giá:
Lượt xem: 3141

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Tích phân thể tích hình tròn xoay

Đánh giá:
Lượt xem: 3178

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Tích phân từng phần

Đánh giá:
Lượt xem: 3145

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Phương pháp đổi biến số cho tích phân

Đánh giá:
Lượt xem: 3145

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Nguyên hàm từng phần

Đánh giá:
Lượt xem: 3145

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Nguyên hàm và tích phân

Đánh giá:
Lượt xem: 3153

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Hàm Số Mũ Và logarit

Đánh giá:
Lượt xem: 3140

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Bài toán quỹ tích

Đánh giá:
Lượt xem: 3132

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Bất phương trình mũ

Đánh giá:
Lượt xem: 3132

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Biến đổi đồ thị của hàm số

Đánh giá:
Lượt xem: 3131

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Phương trình Logarit

Đánh giá:
Lượt xem: 3147

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Bất Phương Trình mũ và logarit

Đánh giá:
Lượt xem: 3150

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Hàm số lũy thừa

Đánh giá:
Lượt xem: 3149

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Sự tương giao của đồ thị (5&6)

Đánh giá:
Lượt xem: 3138

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Sự tương giao của đồ thi (3&4)

Đánh giá:
Lượt xem: 3139

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Sự tương giao của đồ thị (1&2)

Đánh giá:
Lượt xem: 3142

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Hàm số hữu tỷ

Đánh giá:
Lượt xem: 3138

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Hàm số nhất biến

Đánh giá:
Lượt xem: 3141

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Hàm số trùng phương

Đánh giá:
Lượt xem: 3140

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Hàm số bậc 3

Đánh giá:
Lượt xem: 3141

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Tiệm cận

Đánh giá:
Lượt xem: 3147

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Đồ thị lồi - lõm và điểm uốn

Đánh giá:
Lượt xem: 3140

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số

Đánh giá:
Lượt xem: 3146

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Cực trị của hàm số (tiếp theo)

Đánh giá:
Lượt xem: 3139

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Cực trị của hàm số

Đánh giá:
Lượt xem: 3155

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Hàm số đơn điệu

Đánh giá:
Lượt xem: 3198

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Hình Học

Thể Tích Hình Chóp

Đánh giá:
Lượt xem: 22

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Đường thẳng trong không gian (tiếp theo)

Đánh giá:
Lượt xem: 3136

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Sự tương giao của đô thị

Đánh giá:
Lượt xem: 3133

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Phương trình mặt cầu

Đánh giá:
Lượt xem: 3137

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Đường thẳng trong không gian

Đánh giá:
Lượt xem: 3133

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Phương trình mặt phẳng (tiếp theo)

Đánh giá:
Lượt xem: 3135

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Phương trình mặt phẳng

Đánh giá:
Lượt xem: 3139

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Phương pháp tọa độ trong không gian (tiếp theo)

Đánh giá:
Lượt xem: 3141

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Phương pháp tọa độ trong không gian

Đánh giá:
Lượt xem: 3142

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Mặt cầu

Đánh giá:
Lượt xem: 3135

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Mặt trụ - khối trụ

Đánh giá:
Lượt xem: 3134

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Mặt nón

Đánh giá:
Lượt xem: 3135

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Thể tích khối đa diện

Đánh giá:
Lượt xem: 3155

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Khối đa diện

Đánh giá:
Lượt xem: 3162

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Học viên
Hotline

0988 068 715

0888 183 366

0972 525 420

Giải thưởng
Câu lạc bộ