Video clip bài giảng

Get the Flash Player to see this player.

Các đối tác
__XTemplate fatal error: file [./templates/pages/abc.html] does not exist__
Bài Giảng

Cảnh ngày xuân

Đánh giá:
Lượt xem: 3563

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Bài thơ “Đồng chí”

Đánh giá:
Lượt xem: 3285

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Truyện Kiều

Đánh giá:
Lượt xem: 3251

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Bài thơ “Tiểu đội xe không kính”

Đánh giá:
Lượt xem: 3248

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Chị em Thúy Kiều

Đánh giá:
Lượt xem: 3223

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Kiều ở lầu Ngưng Bích

Đánh giá:
Lượt xem: 3159

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Tổng kết từ vựng (phần 3)

Đánh giá:
Lượt xem: 3156

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Bài thơ “Bếp lửa”

Đánh giá:
Lượt xem: 3184

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Bài thơ “ Đoàn thuyền đánh cá”

Đánh giá:
Lượt xem: 3162

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ

Đánh giá:
Lượt xem: 3134

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Bài thơ “Ánh trăng”

Đánh giá:
Lượt xem: 3146

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Truyện ngắn “Làng”

Đánh giá:
Lượt xem: 3153

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa (phần 1)

Đánh giá:
Lượt xem: 3171

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa (phần 2)

Đánh giá:
Lượt xem: 3142

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Truyện ngắn “Chiếc lược ngà” (phần 1)

Đánh giá:
Lượt xem: 3167

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Truyện ngắn “Chiếc lược ngà” (phần 2)

Đánh giá:
Lượt xem: 3148

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Bài thơ “Con cò”

Đánh giá:
Lượt xem: 3132

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ” (phần 1)

Đánh giá:
Lượt xem: 3169

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ” (phần 2)

Đánh giá:
Lượt xem: 3155

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Chuyện người con gái Nam Xương (phần 1)

Đánh giá:
Lượt xem: 3168

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Chuyện người con gái Nam Xương (phần 2)

Đánh giá:
Lượt xem: 3136

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Bàn về đọc sách

Đánh giá:
Lượt xem: 3145

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Xưng hô trong hội thoại

Đánh giá:
Lượt xem: 3133

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Sự phát triển của từ vựng (phần 1)

Đánh giá:
Lượt xem: 3145

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Sự phát triển của từ vựng (phần 2)

Đánh giá:
Lượt xem: 3136

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Trau dồi vốn từ (phần 1)

Đánh giá:
Lượt xem: 3134

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Trau dồi vốn từ (phần 2)

Đánh giá:
Lượt xem: 3133

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Tổng kết từ vựng (phần 1)

Đánh giá:
Lượt xem: 3145

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Tổng kết từ vựng (phần 2)

Đánh giá:
Lượt xem: 3143

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Tổng kết từ vựng (phần luyện tập tổng hợp)

Đánh giá:
Lượt xem: 3135

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Kiểm tra tiếng Việt

Đánh giá:
Lượt xem: 3134

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Phép phân tích và tổng hợp

Đánh giá:
Lượt xem: 3136

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Các thành phần biệt lập

Đánh giá:
Lượt xem: 3163

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Học viên
Hotline

0888183366

097.25.25.420

Liên hệ nhanh