tamnhintritue.com - khơi nguồn tri thức - Trung học cơ sở
 
Video clip bài giảng

Get the Flash Player to see this player.

Các đối tác
__XTemplate fatal error: file [./templates/pages/abc.html] does not exist__
Bài Giảng

Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận (phần 1)

Đánh giá:
Lượt xem: 58

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích|Rèn kĩ năng làm văn nghị luận|

Đánh giá:
Lượt xem: 11

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh |Rèn kĩ năng làm văn nghị luận|

Đánh giá:
Lượt xem: 4

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Tìm hiểu chung về văn nghị luận (P1)|Rèn kĩ năng làm bài văn nghị luận|

Đánh giá:
Lượt xem: 2

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài giảng Thêm trạng ngữ cho câu (T1)(P1) |Tiếng Việt Câu và biến đổi câu |

Đánh giá:
Lượt xem: 6

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Luyện tập viết đoạn văn chứng minh (P2)|Rèn kĩ năng làm bài văn nghị luận|

Đánh giá:
Lượt xem: 9

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

- Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận (P2)

Đánh giá:
Lượt xem: 2

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

- Luyện tập lập luận chứng minh (P1)| Rèn kĩ năng làm bài văn nghị luận |

Đánh giá:
Lượt xem: 6

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

-Luyện nói bài văn giải thích một vấn đề (P1)| Rèn kĩ năng làm văn nghị luận|

Đánh giá:
Lượt xem: 3

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài giảng Dấu gạch ngang (P1)|Tiếng Việt Dấu Câu

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy ngữ văn lớp 7 (P1)|Tiếng Việt Dấu câu )

Đánh giá:
Lượt xem: 3

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Đặc điểm của văn bản nghị luận (P1)|Rèn kĩ năng làm bài văn nghị luận|

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (P1)|Tiếng việt Câu biến đổi câu|

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài giảng: Câu rút gọn ngữ văn 7 (P1)- Tiếng việt Câu và biến đổi câu

Đánh giá:
Lượt xem: 1

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Câu đặc biệt ngữ văn lớp 7 (P1)- Tiếng việt Câu và biến đổi câu

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Cách làm bài văn nghị luận giải thích (P1)

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài giảng Cách làm bài văn nghị luận chứng minh (P2

Đánh giá:
Lượt xem: 1

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận (P1)

Đánh giá:
Lượt xem: 1

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài giảng Tục ngữ về con người và xã hội (P1)- Văn học dân gian|

Đánh giá:
Lượt xem: 1

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài giảng Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất |Văn học dân gian|

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài giảng Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất |Văn học dân gian)

Đánh giá:
Lượt xem: 7

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài giảng Khái quát về tục ngữ Việt Nam (P1)- Văn học dân gian|

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Phân tích văn bản Ca Huế trên sông Hương Hà Ánh Minh (P3)-Văn bản nhật dụng

Đánh giá:
Lượt xem: 8

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Phân tích văn bản Tinh thần yêu nước của nhân dân ta Hồ Chí Minh (P1)

Đánh giá:
Lượt xem: 1

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Phân tích Đức tính giản dị của Bác Hồ (P1)|Phạm Văn Đồng| Nghị luận hiện đại Việt Nam

Đánh giá:
Lượt xem: 2

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Phân tích văn bản Ý nghĩa văn chương Hoài Thanh (P2)|Nghị luận hiện đại Việt Nam

Đánh giá:
Lượt xem: 12

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài giảng soạn bài Chơi chữ ngữ văn 7 học kì 1 tập 1

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài giảng soạn bài Một thứ quà của lúa non Cốm ngữ văn 7 học kì 1 tập 1

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài giảng soạn bài Điệp Ngữ ngữ văn lớp 7 học kì 1 tập 1

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

- Bài giảng Luyện nói Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học ngữ văn 7 học kì 1 tập 1

Đánh giá:
Lượt xem: 2

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Cách lập dàn ý bài văn biểu cảm ngữ văn lớp 7 học kì 1 tập 1

Đánh giá:
Lượt xem: 1

Nghe bài giảng (2)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Phân tích văn bản Mùa Xuân Của Tôi

Đánh giá:
Lượt xem: 1

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Phân tích bài thơ Tiếng gà trưa ngữ văn lớp 7 (P1)

Đánh giá:
Lượt xem: 4

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Học viên
Hotline

0988 068 715

0888 183 366

0972 525 420

Giải thưởng
Câu lạc bộ