Video clip bài giảng

Get the Flash Player to see this player.

Các đối tác
__XTemplate fatal error: file [./templates/pages/abc.html] does not exist__
Chương I. Quang học

Vật Lý 7 - Bài 26-30

Đánh giá:
Lượt xem: 63

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Vật Lý 7 - Bài 21-25

Đánh giá:
Lượt xem: 17

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Vật Lý 7 - Bài 16-20

Đánh giá:
Lượt xem: 4

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Vật Lý 7 - Bài 11-15

Đánh giá:
Lượt xem: 8

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Vật Lý 7 - Bài 6-10

Đánh giá:
Lượt xem: 13

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Vật Lý 7 - Bài 1-5

Đánh giá:
Lượt xem: 50

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 8 Gương cầu lõm

Đánh giá:
Lượt xem: 3264

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 7 Gương cầu lồi

Đánh giá:
Lượt xem: 3182

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 6 Thực hành: Quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng .

Đánh giá:
Lượt xem: 3152

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 5 Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Đánh giá:
Lượt xem: 3185

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 4 Định luật phản xạ ánh sáng

Đánh giá:
Lượt xem: 3155

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 3 Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng

Đánh giá:
Lượt xem: 3194

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 2 Sự truyền ánh sáng

Đánh giá:
Lượt xem: 3160

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 1 Nhận biết ánh sáng – Nguồn sáng và vật sáng

Đánh giá:
Lượt xem: 3216

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Chương II. Âm học

Bài 15 Chống ô nhiễm tiếng ồn

Đánh giá:
Lượt xem: 3164

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 14 Phản xạ âm – Tiếng vang

Đánh giá:
Lượt xem: 3170

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 13 Môi trường truyền âm

Đánh giá:
Lượt xem: 3157

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 12 Độ to của âm

Đánh giá:
Lượt xem: 3139

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 11 Độ cao của âm

Đánh giá:
Lượt xem: 3148

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 10 Nguồn âm

Đánh giá:
Lượt xem: 3172

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Chương III. Điện học

Bài 29 An toàn khi sử dụng điện

Đánh giá:
Lượt xem: 3137

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 26 Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện

Đánh giá:
Lượt xem: 3130

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 25 Hiệu điện thế

Đánh giá:
Lượt xem: 3144

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 24 Cường độ dòng điện

Đánh giá:
Lượt xem: 3163

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 23 Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lý của dòng điện

Đánh giá:
Lượt xem: 3165

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 22 Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện

Đánh giá:
Lượt xem: 3162

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 21 Sơ đồ mạch điện – Chiều dòng điện

Đánh giá:
Lượt xem: 3178

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 20 Chất dẫn điện và chất cách điện – Dòng điện trong kim loại

Đánh giá:
Lượt xem: 3139

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 19 Dòng điện – Nguồn điện

Đánh giá:
Lượt xem: 3142

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 18 Hai loại điện tích

Đánh giá:
Lượt xem: 3132

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 17 Sự nhiễm điện do cọ sát

Đánh giá:
Lượt xem: 3161

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Học viên
Hotline

0907.39.85.86

0888183366

Liên hệ nhanh