tamnhintritue.com - khơi nguồn tri thức - Trung học cơ sở
 
Video clip bài giảng

Get the Flash Player to see this player.

Các đối tác
__XTemplate fatal error: file [./templates/pages/abc.html] does not exist__
Bài Giảng

Nhiệt kế - Thang nhiệt độ

Đánh giá:
Lượt xem: 186

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Sự nở vì nhiệt của chất khí

Đánh giá:
Lượt xem: 52

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt

Đánh giá:
Lượt xem: 44

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ròng rọc

Đánh giá:
Lượt xem: 22

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Đòn bẩy

Đánh giá:
Lượt xem: 12

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Máy cơ đơn giản

Đánh giá:
Lượt xem: 16

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Khối lượng riêng -Trọng lượng riêng

Đánh giá:
Lượt xem: 14

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 10. Lực kế, phép đo lực, trọng lượng và khối lượng

Đánh giá:
Lượt xem: 5

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 9. Lực đàn hồi

Đánh giá:
Lượt xem: 17

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

- Bài 7. Trọng lực - Đơn vị lực

Đánh giá:
Lượt xem: 7

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 6. Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực

Đánh giá:
Lượt xem: 9

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 5. Lực - Hai lực cân bằng

Đánh giá:
Lượt xem: 7

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 4. Khối lượng - Đo khối lượng

Đánh giá:
Lượt xem: 9

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 3. Đo thể tích vật rắn không thấm nước

Đánh giá:
Lượt xem: 17

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 2. Đo thể tích chất lỏng

Đánh giá:
Lượt xem: 21

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 1. Đo độ dài

Đánh giá:
Lượt xem: 113

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Học viên
Hotline

0988 068 715

0888 183 366

0972 525 420

Giải thưởng
Câu lạc bộ