Video clip bài giảng

Get the Flash Player to see this player.

Các đối tác
__XTemplate fatal error: file [./templates/pages/abc.html] does not exist__
ChươngIII: Quang học

Vật Lý 9 - Bài 61-62

Đánh giá:
Lượt xem: 92

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Vật Lý 9 - Bài 56-60

Đánh giá:
Lượt xem: 5

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Vật Lý 9 - Bài 51-55

Đánh giá:
Lượt xem: 14

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Vật Lý 9 - Bài 46-50

Đánh giá:
Lượt xem: 8

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Vật Lý 9 - Bài 41-45

Đánh giá:
Lượt xem: 11

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Vật Lý 9 - Bài 36-40

Đánh giá:
Lượt xem: 5

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Vật Lý 9 - Bài 31-35

Đánh giá:
Lượt xem: 4

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Vật Lý 9 - Bài 26-30

Đánh giá:
Lượt xem: 3

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Vật Lý 9 - Bài 21-25

Đánh giá:
Lượt xem: 14

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Vật Lý 9 - Bài 16-20

Đánh giá:
Lượt xem: 8

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Vật Lý 9 - Bài 11-15

Đánh giá:
Lượt xem: 7

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Vật Lý 9 - Bài 6-10

Đánh giá:
Lượt xem: 30

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Vật Lý 9 - Bài 1-5

Đánh giá:
Lượt xem: 31

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Bài 51. Bài tập quang hình học

Đánh giá:
Lượt xem: 3368

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 50. Kính lúp

Đánh giá:
Lượt xem: 3182

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 49. Mắt cận và mắt lão

Đánh giá:
Lượt xem: 3194

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 48. Mắt

Đánh giá:
Lượt xem: 3155

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 47. Sự tạo ảnh trên phim trong máy ảnh

Đánh giá:
Lượt xem: 3148

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 45. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì

Đánh giá:
Lượt xem: 3174

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 44. Thấu kính phân kì

Đánh giá:
Lượt xem: 3174

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 43. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

Đánh giá:
Lượt xem: 3150

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 42. Thấu kính hội tụ

Đánh giá:
Lượt xem: 3209

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 41. Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ

Đánh giá:
Lượt xem: 3144

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 40. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Đánh giá:
Lượt xem: 3156

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Chương II: Điện từ học

Bài 28. Động cơ điện một chiều

Đánh giá:
Lượt xem: 3202

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 26. Ứng dụng của nam châm

Đánh giá:
Lượt xem: 3185

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 24. Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua

Đánh giá:
Lượt xem: 3160

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 23. Từ phổ - Đường sức từ

Đánh giá:
Lượt xem: 3154

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 22. Tác dụng từ của dòng điện - Từ trường

Đánh giá:
Lượt xem: 3133

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 21. Nam châm vĩnh cửu

Đánh giá:
Lượt xem: 3143

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Chương I: Điện học

Bài 16. Định luật Jun - Len-xơBài 16. Định luật Jun - Len-xơ

Đánh giá:
Lượt xem: 3164

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 13. Điện năng - Công của dòng điện

Đánh giá:
Lượt xem: 3147

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 12. Công suất điện

Đánh giá:
Lượt xem: 3156

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 10. Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật

Đánh giá:
Lượt xem: 3140

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu dây dẫn

Đánh giá:
Lượt xem: 3137

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 6. Bài tập vận dụng định luật ÔmBài 6. Bài tập vận dụng định luật Ôm

Đánh giá:
Lượt xem: 3140

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 5. Đoạn mạch song song

Đánh giá:
Lượt xem: 3159

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 4. Đoạn mạch nối tiếp

Đánh giá:
Lượt xem: 3228

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Học viên
Hotline

0907.39.85.86

0888183366

Liên hệ nhanh