Video clip bài giảng

Get the Flash Player to see this player.

Các đối tác
__XTemplate fatal error: file [./templates/pages/abc.html] does not exist__
Chương I: Nhiệt học

Vật Lý 8 - Bài 26-29

Đánh giá:
Lượt xem: 24

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Vật Lý 8 - Bài 21-25

Đánh giá:
Lượt xem: 4

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Vật Lý 8 - Bài 16-20

Đánh giá:
Lượt xem: 12

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Vật Lý 8 - Bài 11-15

Đánh giá:
Lượt xem: 8

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Vật Lý 8 - Bài 6-10

Đánh giá:
Lượt xem: 11

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Vật Lý 8 - Bài 1-5

Đánh giá:
Lượt xem: 24

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 26. Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu

Đánh giá:
Lượt xem: 3293

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 25. Phương trình cân bằng nhiệt

Đánh giá:
Lượt xem: 3157

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 24. Công thức tính nhiệt lượng

Đánh giá:
Lượt xem: 3162

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 23. Đối lưu - Bức xạ nhiệt

Đánh giá:
Lượt xem: 3210

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 22. Dẫn nhiệt

Đánh giá:
Lượt xem: 3178

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 21. Nhiệt năng

Đánh giá:
Lượt xem: 3174

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên

Đánh giá:
Lượt xem: 3146

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 19. Các chất được cấu tạo như thế nào?

Đánh giá:
Lượt xem: 3160

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Chương II: Cơ học

Bài 17. Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng

Đánh giá:
Lượt xem: 3142

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 16. Cơ năng

Đánh giá:
Lượt xem: 3137

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 15. Công suất

Đánh giá:
Lượt xem: 3141

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 14. Định luật về công

Đánh giá:
Lượt xem: 3132

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 13. Công cơ học

Đánh giá:
Lượt xem: 3140

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 12. Sự nổi

Đánh giá:
Lượt xem: 3139

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 10. Lực đẩy Ác-si-mét

Đánh giá:
Lượt xem: 3154

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 9. Áp suất khí quyển

Đánh giá:
Lượt xem: 3131

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 8. Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau

Đánh giá:
Lượt xem: 3153

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 7. Áp suất

Đánh giá:
Lượt xem: 3147

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 6. Lực ma sát

Đánh giá:
Lượt xem: 3174

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 5. Sự cân bằng lực - Quán tính

Đánh giá:
Lượt xem: 3194

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 4. Biểu diễn lực

Đánh giá:
Lượt xem: 3137

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 3. Chuyển động đều

Đánh giá:
Lượt xem: 3209

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 2. Vận tốc

Đánh giá:
Lượt xem: 3178

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 1. Chuyển động cơ học

Đánh giá:
Lượt xem: 3217

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Học viên
Hotline

0907.39.85.86

0888183366

Liên hệ nhanh