tamnhintritue.com - khơi nguồn tri thức - Trung học cơ sở
 
Video clip bài giảng

Get the Flash Player to see this player.

Các đối tác
__XTemplate fatal error: file [./templates/pages/abc.html] does not exist__
Bài Giảng

Tức nước vỡ bờ (Trích Tắt đèn) – Ngô Tất Tố và Thực hành viết đoạn văn

Đánh giá:
Lượt xem: 47

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Lão Hạc

Đánh giá:
Lượt xem: 14

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ông đồ - Ngữ văn 8

Đánh giá:
Lượt xem: 10

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Nhớ rừng

Đánh giá:
Lượt xem: 11

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Đánh nhau với cối xay gió (Trích Đôn Ki-hô-tê) và Tình thái từ

Đánh giá:
Lượt xem: 6

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Đánh nhau với cối xay gió (Trích Đôn Ki-hô-tê) và Tình thái từ

Đánh giá:
Lượt xem: 3

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Tóm tắt văn bản tự sự - Liên kết văn bản

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 1 Tôi đi học

Đánh giá:
Lượt xem: 4

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Tập làm văn Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm ngữ văn 8(P2)

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Câu cầu khiến - Ngữ văn 8

Đánh giá:
Lượt xem: 1

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Hai chữ nước nhà (phần 2) - Ngữ văn 8

Đánh giá:
Lượt xem: 6

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Hai chữ nước nhà (phần 1) - Ngữ văn 8

Đánh giá:
Lượt xem: 1

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Dấu ngoặc kép (phần 2)

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Dấu ngoặc kép (phần 1)

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm (phần 2)

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm (phần 1)

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ôn tập truyện kí Việt Nam (phần 2)

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ôn tập truyện kí Việt Nam (phần 1)

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Khi con tu hú

Đánh giá:
Lượt xem: 2

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Khi con Tu hú của Tố Hữu ngữ văn 8|

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Phân tích đoạn trích Trong lòng mẹ - Trích "Những ngày thơ ấu"-Nguyên Hồng- Ngữ văn 8

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Tập làm văn Tìm hiểu chung về văn thuyết minh ngữ văn 8 (P1)

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài giảng Phương pháp học Ngữ Văn 8

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài giảng Giới thiệu, Phân phối chương trình ngữ văn 8

Đánh giá:
Lượt xem: 1

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Tập làm văn Luyện tập thuyết minh về một thứ đồ dùng (P1

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Tập làm văn Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm ngữ văn 8(P2)

Đánh giá:
Lượt xem: 1

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Phân tích bài thơ Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác–Phan Bội Châu (P2)

Đánh giá:
Lượt xem: 2

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

- Phân tích bài thơ Muốn làm thằng cuội –Tản Đà

Đánh giá:
Lượt xem: 1

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Phân tích bài thơ Đập đá ở Côn Lôn –Phan Châu Trinh

Đánh giá:
Lượt xem: 5

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Phân tích truyện ngắn - Chiếc là cuối cùng - Ohenry

Đánh giá:
Lượt xem: 6

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Học viên
Hotline

0988 068 715

0888 183 366

0972 525 420

Giải thưởng
Câu lạc bộ