tamnhintritue.com - khơi nguồn tri thức - Tiểu học
 
Video clip bài giảng

Get the Flash Player to see this player.

Các đối tác
__XTemplate fatal error: file [./templates/pages/abc.html] does not exist__
Bài Giảng

Sư tử xuất quan Tập đọc 2, tiếng việt lớp 2, tuần 23

Đánh giá:
Lượt xem: 61

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

QUẢ TIM KHỈ Tập đọc 2, tiếng việt lớp 2 tuần 24, TIENG VIET 2 TUAN 24

Đánh giá:
Lượt xem: 29

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Nội quy đảo khỉ *Tập đọc lớp 2, tiếng việt lớp 2 tuần 23

Đánh giá:
Lượt xem: 13

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Mot tri khon hon tram tri khon tap doc 2

Đánh giá:
Lượt xem: 20

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Tập đọc 2, Vè Chim, Tiếng việt 2 tuần 21

Đánh giá:
Lượt xem: 11

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Tập đọc 2, Thông báo của thư viện vườn chim, Tiếng Việt 2 tuần 21

Đánh giá:
Lượt xem: 3

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Chim Sơn ca và bông cúc trắng I Tập đọc Tiếng việt 2 tuần 21

Đánh giá:
Lượt xem: 5

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Mùa nước nổi I Tập đọc lớp 2, mua nuoc noi tieng viet 2

Đánh giá:
Lượt xem: 4

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Mùa Xuân đến Tập đọc 2 I Tiếng Việt lớp 2 tuần 20, Tiếng việt 2

Đánh giá:
Lượt xem: 2

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ông Mạnh thắng Thần gió lớp 2,Tập đọc Tiếng Việt lớp 2 tuần 20 , Tiếng việt tập 2

Đánh giá:
Lượt xem: 11

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Thư trung thu lớp 2, Tuần 19,Tập đọc Tiếng Việt lớp 2 tuần, Tiếng việt tập 2

Đánh giá:
Lượt xem: 14

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Lá thư nhầm địa chỉ lớp 2, tuần 19,Tập đọc Tiếng Việt lớp 2 tuần, Tiếng việt tập 2

Đánh giá:
Lượt xem: 9

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Chuyện bốn mùa I Tập đọc Tiếng việt 2, Tiếng Việt lớp 2 tập 2, tuần 19

Đánh giá:
Lượt xem: 2

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Chuyện bốn mùa - Kể chuyện lớp 2

Đánh giá:
Lượt xem: 5

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Tìm ngọc - Truyện kể lớp 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Con chó nhà hàng xóm - Truyện kể lớp 2

Đánh giá:
Lượt xem: 9

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Hai anh em - Truyện kể lớp 2

Đánh giá:
Lượt xem: 1

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Câu chuyện bó đũa - Truyện kể lớp 2

Đánh giá:
Lượt xem: 5

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bông hoa niềm vui - Truyện kể lớp 2

Đánh giá:
Lượt xem: 2

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Sự tích cây vú sữa - Truyện kể lớp 2

Đánh giá:
Lượt xem: 4

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bà cháu - Truyện kể lớp 2

Đánh giá:
Lượt xem: 2

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Sáng kiến của bé Hà - Truyện kể lớp 2

Đánh giá:
Lượt xem: 7

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Người mẹ hiền - Truyện kể lớp 2

Đánh giá:
Lượt xem: 4

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Mẩu giấy vụn - Truyện kể lớp 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Chiếc bút mực - Truyện kể lớp 2

Đánh giá:
Lượt xem: 5

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bạn của Nai nhỏ - Truyện kể lớp 2

Đánh giá:
Lượt xem: 8

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Phần thưởng - Truyện kể lớp 2

Đánh giá:
Lượt xem: 8

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Có công mài sắt có ngày nên kim - Truyện kể lớp 2

Đánh giá:
Lượt xem: 23

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Học viên
Hotline

0988 068 715

0888 183 366

0972 525 420

Giải thưởng
Câu lạc bộ