Video clip bài giảng

Get the Flash Player to see this player.

Các đối tác
__XTemplate fatal error: file [./templates/pages/abc.html] does not exist__
Bài Giảng

Bảng đơn vị đo độ dài

Đánh giá:
Lượt xem: 277

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Tính diện tích hình chữ nhật

Đánh giá:
Lượt xem: 91

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bảng chia 7

Đánh giá:
Lượt xem: 40

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

So sánh các số trong phạm vi 10000

Đánh giá:
Lượt xem: 25

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bảng nhân 7

Đánh giá:
Lượt xem: 20

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

Đánh giá:
Lượt xem: 47

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Thực hành đo độ dài

Đánh giá:
Lượt xem: 14

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Chu vi hình chữ nhật

Đánh giá:
Lượt xem: 99

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Học viên
Hotline

0888183366

097.25.25.420

Liên hệ nhanh