Video clip bài giảng

Get the Flash Player to see this player.

Các đối tác
__XTemplate fatal error: file [./templates/pages/abc.html] does not exist__
Bài Giảng

Bảng đơn vị đo độ dài

Đánh giá:
Lượt xem: 319

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Tính diện tích hình chữ nhật

Đánh giá:
Lượt xem: 94

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bảng chia 7

Đánh giá:
Lượt xem: 50

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

So sánh các số trong phạm vi 10000

Đánh giá:
Lượt xem: 27

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bảng nhân 7

Đánh giá:
Lượt xem: 20

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

Đánh giá:
Lượt xem: 54

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Thực hành đo độ dài

Đánh giá:
Lượt xem: 15

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Chu vi hình chữ nhật

Đánh giá:
Lượt xem: 105

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Học viên
Hotline

0907.39.85.86

0888183366

Liên hệ nhanh