tamnhintritue.com - khơi nguồn tri thức - Tiểu học
 
Video clip bài giảng

Get the Flash Player to see this player.

Các đối tác
__XTemplate fatal error: file [./templates/pages/abc.html] does not exist__
Bài Giảng

Anh đom đóm

Đánh giá:
Lượt xem: 282

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Mồ côi xử kiện

Đánh giá:
Lượt xem: 98

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

BA ĐIỀU ƯỚC

Đánh giá:
Lượt xem: 91

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

VỀ QUÊ NGOẠI

Đánh giá:
Lượt xem: 41

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Đôi Bạn

Đánh giá:
Lượt xem: 44

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Nhà rông ở Tây Nguyên

Đánh giá:
Lượt xem: 57

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Nhà Bố ở

Đánh giá:
Lượt xem: 24

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

HŨ BẠC CỦA NGƯỜI CHA

Đánh giá:
Lượt xem: 19

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

MỘT TRƯỜNG TIỂU HỌC VÙNG CAO

Đánh giá:
Lượt xem: 21

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

NHỚ VIỆT BẮC

Đánh giá:
Lượt xem: 17

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Cửa tùng

Đánh giá:
Lượt xem: 16

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Người liên lạc nhỏ

Đánh giá:
Lượt xem: 11

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

VÀM CỎ ĐÔNG

Đánh giá:
Lượt xem: 9

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

NGƯỜI CON CỦA TÂY NGUYÊN

Đánh giá:
Lượt xem: 5

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Tập đọc lớp 3, LUÔN NGHĨ ĐẾN MIỀN NAM

Đánh giá:
Lượt xem: 11

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Quê hương

Đánh giá:
Lượt xem: 69

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Thư Gửi Bà

Đánh giá:
Lượt xem: 9

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Cảnh Đẹp non sông

Đánh giá:
Lượt xem: 12

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Chõ bánh khúc của Dì tôi

Đánh giá:
Lượt xem: 9

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

NẮNG PHƯƠNG NAM, tập đọc

Đánh giá:
Lượt xem: 9

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Những chiếc chuông reo, tập đọc

Đánh giá:
Lượt xem: 4

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Đất Quý đất yêu, Tập đọc Tiếng Việt 3

Đánh giá:
Lượt xem: 7

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Giọng Quê Hương, Tập đọcTiếng Việt 3, trả lời câu hỏi,

Đánh giá:
Lượt xem: 6

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Tập đọc, Tiếng Việt lớp 3 I Tiếng Ru I Tập đọc tiếng việt 3

Đánh giá:
Lượt xem: 15

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Tập đọc tiếng Việt lớp 3, Các em nhỏ và cụ già, Tiếng Việt 3, tập 1

Đánh giá:
Lượt xem: 10

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Tập đọc I Lừa và ngựa, Tiếng Việt lớp 3, tập 1

Đánh giá:
Lượt xem: 19

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Tập đọc tiếng việt 3 I Bận I tiếng việt lớp 3 tập 1

Đánh giá:
Lượt xem: 7

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Trận bóng dưới lòng đường I Tiếng Việt lớp 3, tập đọc tiếng việt 3 tập 1

Đánh giá:
Lượt xem: 24

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Nhớ buổi đầu đi học I Tiếng Việt lớp 3, tập đọc 3, trả lời câu hỏi và hìn minh họa,

Đánh giá:
Lượt xem: 7

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ngày khai trường, Tiếng Việt 3, tập đọc 3, trả lời câu hỏi và hìn minh họa

Đánh giá:
Lượt xem: 3

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài tập làm văn, tập đọc 3, trả lời câu hỏi

Đánh giá:
Lượt xem: 6

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Người mẹ I Tập đọc Tiếng Việt 3 I tiếng việt lớp 3

Đánh giá:
Lượt xem: 17

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ông ngoại, Tiếng Việt 3, tập đọc 3, trả lời câu hỏi và hình minh họa

Đánh giá:
Lượt xem: 11

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Người linh dũng cảm, Tiếng Việt 3, tập đọc, trả lời câu hỏi

Đánh giá:
Lượt xem: 57

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Cô giáo tí hon, Tiếng Việt 3,tập đọc 3, trả lời câu hỏi và hình minh họa

Đánh giá:
Lượt xem: 18

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Chú sẻ và bông hoa bằng lăng, Tiếng Việt 3, tập đọc 3, trả lời câu hỏi,

Đánh giá:
Lượt xem: 14

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Mẹ vắng nà ngày bão, Tiếng Việt 3, tập đọc lớp 3, trả lời câu hỏi

Đánh giá:
Lượt xem: 21

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Mùa thu của em, Tập đọc và trả lời câu hỏi, Tiếng Việt 3

Đánh giá:
Lượt xem: 78

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Học viên
Hotline

0988 068 715

0888 183 366

0972 525 420

Giải thưởng
Câu lạc bộ