tamnhintritue.com - khơi nguồn tri thức - Tiểu học
 
Video clip bài giảng

Get the Flash Player to see this player.

Các đối tác
__XTemplate fatal error: file [./templates/pages/abc.html] does not exist__
Bài Giảng

Nhân một số với số có hai chữ số, với ba chữ số

Đánh giá:
Lượt xem: 1084

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Đánh giá:
Lượt xem: 265

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Tỉ số - Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Đánh giá:
Lượt xem: 226

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Hình thoi

Đánh giá:
Lượt xem: 147

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Phép nhân, chia phân số

Đánh giá:
Lượt xem: 106

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Phép cộng, trừ phân số

Đánh giá:
Lượt xem: 94

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Quy đồng mẫu số và so sánh các phân số

Đánh giá:
Lượt xem: 58

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Hai phân số bằng nhau, rút gọn phân số

Đánh giá:
Lượt xem: 27

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Phân số và phép chia số tự nhiên

Đánh giá:
Lượt xem: 37

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ki-lô-met vuông

Đánh giá:
Lượt xem: 50

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Hình bình hành

Đánh giá:
Lượt xem: 49

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Dấu hiệu chia hết 2, 3, 5, 9

Đánh giá:
Lượt xem: 50

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Chia cho số có nhiều chữ số

Đánh giá:
Lượt xem: 31

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Nhân một số với một tổng, nhân một số với một hiệu

Đánh giá:
Lượt xem: 22

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Phép chia và các tính chất của phép chia

Đánh giá:
Lượt xem: 22

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Phép nhân

Đánh giá:
Lượt xem: 29

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Hình chữ nhật, hình vuông

Đánh giá:
Lượt xem: 28

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Góc, Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng

Đánh giá:
Lượt xem: 53

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Biểu thức có chứa nhiều chữ

Đánh giá:
Lượt xem: 31

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng

Đánh giá:
Lượt xem: 53

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Phép cộng và phép trừ các số tự nhiên

Đánh giá:
Lượt xem: 36

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Trung bình cộng

Đánh giá:
Lượt xem: 63

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Đơn vị đo thời gian

Đánh giá:
Lượt xem: 27

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Đơn vị đo khối lượng

Đánh giá:
Lượt xem: 87

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Dãy số tự nhiên

Đánh giá:
Lượt xem: 45

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Triệu và lớp triệu

Đánh giá:
Lượt xem: 34

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Biểu thức có chứa một chữ

Đánh giá:
Lượt xem: 61

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ôn tập các số trong phạm vi 100000

Đánh giá:
Lượt xem: 263

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Học viên
Hotline

0988 068 715

0888 183 366

0972 525 420

Giải thưởng
Câu lạc bộ