tamnhintritue.com - khơi nguồn tri thức - Tiểu học
 
Video clip bài giảng

Get the Flash Player to see this player.

Các đối tác
__XTemplate fatal error: file [./templates/pages/abc.html] does not exist__
Bài Giảng

Vận tốc, quãng đường

Đánh giá:
Lượt xem: 602

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Phép nhân, chia số đo thời gian với một số

Đánh giá:
Lượt xem: 85

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Thời gian và các phép cộng, trừ số đo thời gian

Đánh giá:
Lượt xem: 75

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương

Đánh giá:
Lượt xem: 68

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Các đơn vị đo thể tích

Đánh giá:
Lượt xem: 55

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Hình hộp chữ nhật - Hình lập phương

Đánh giá:
Lượt xem: 71

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Luyện tập về diện tích

Đánh giá:
Lượt xem: 30

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Biểu đồ hình quạt

Đánh giá:
Lượt xem: 30

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Hình tròn

Đánh giá:
Lượt xem: 26

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Hình thang

Đánh giá:
Lượt xem: 17

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Hình tam giác

Đánh giá:
Lượt xem: 33

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ba dạng toán cơ bản về tỉ số phần trăm

Đánh giá:
Lượt xem: 35

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Tỉ số phần trăm

Đánh giá:
Lượt xem: 17

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Chia số thập phân - Phần 2

Đánh giá:
Lượt xem: 9

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Chia số thập phân - Phần 1

Đánh giá:
Lượt xem: 12

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Nhân các số thập phân

Đánh giá:
Lượt xem: 6

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Trừ hai số thập phân

Đánh giá:
Lượt xem: 7

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Cộng các số thập phân

Đánh giá:
Lượt xem: 10

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Viết các đơn vị đo dưới dạng số thập phân

Đánh giá:
Lượt xem: 5

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

So sánh hai số thập phân

Đánh giá:
Lượt xem: 5

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Số thập phân

Đánh giá:
Lượt xem: 9

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bảng đơn vị đo diện tích

Đánh giá:
Lượt xem: 12

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ôn tập và bổ sung về giải toán - Phần 2

Đánh giá:
Lượt xem: 13

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ôn tập và bổ sung về giải toán - Phần 1

Đánh giá:
Lượt xem: 13

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ôn tập về hỗn số

Đánh giá:
Lượt xem: 13

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Phân số - Nâng cao

Đánh giá:
Lượt xem: 52

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

So sánh phân số

Đánh giá:
Lượt xem: 28

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ôn tập phân số

Đánh giá:
Lượt xem: 75

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Học viên
Hotline

0988 068 715

0888 183 366

0972 525 420

Giải thưởng
Câu lạc bộ