tamnhintritue.com - khơi nguồn tri thức - Tiểu học
 
Video clip bài giảng

Get the Flash Player to see this player.

Các đối tác
__XTemplate fatal error: file [./templates/pages/abc.html] does not exist__
Bài Giảng

Chào hỏi và tạm biệt trong tiếng Anh|Câu đơn giản

Đánh giá:
Lượt xem: 259

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Luyện từ vựng tiếng Anh chủ đề dụng cụ học tập

Đánh giá:
Lượt xem: 74

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Học tiếng Anh chủ đề thời tiết|Weather

Đánh giá:
Lượt xem: 25

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Dạy màu sắc bằng tiếng Anh

Đánh giá:
Lượt xem: 49

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Từ vựng tiếng Anh về các công việc nhà

Đánh giá:
Lượt xem: 15

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Luyện từ vựng tiếng Anh các loài cây

Đánh giá:
Lượt xem: 21

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Từ vựng tiếng Anh Trò chơi trẻ em

Đánh giá:
Lượt xem: 40

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Tiếng Anh trẻ em mọi người và các mối quan hệ

Đánh giá:
Lượt xem: 21

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Học tiếng Anh chủ đề các loại rau củ

Đánh giá:
Lượt xem: 18

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Học tiếng Anh chủ đề đồ vật trong nhà

Đánh giá:
Lượt xem: 48

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bé tập nói tiếng anh qua con vật

Đánh giá:
Lượt xem: 56

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Từ vựng tiếng Anh cho bé | Tính từ tả người

Đánh giá:
Lượt xem: 11

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Học tiếng Anh chủ đề tính từ chỉ ngoại hình

Đánh giá:
Lượt xem: 6

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Học tiếng Anh chủ đề 50 cặp tính từ trái nghĩa thường gặp

Đánh giá:
Lượt xem: 1

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Học tiếng Anh chủ đề 100 động từ thông dụng nhất

Đánh giá:
Lượt xem: 7

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Học tiếng Anh chủ đề các Tính từ thông dụng

Đánh giá:
Lượt xem: 9

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Học tiếng Anh chủ đề Các gia vị thường dùng

Đánh giá:
Lượt xem: 14

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Hoạt động sinh hoạt hằng ngày trong tiếng Anh|English

Đánh giá:
Lượt xem: 32

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Học viên
Hotline

0988 068 715

0888 183 366

0972 525 420

Giải thưởng
Câu lạc bộ