tamnhintritue.com - khơi nguồn tri thức - Tiểu học
 
Video clip bài giảng

Get the Flash Player to see this player.

Các đối tác
__XTemplate fatal error: file [./templates/pages/abc.html] does not exist__
Chương Trình Học

Bài Tổng Hợp

Đánh giá:
Lượt xem: 392

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài Tập

Đánh giá:
Lượt xem: 48

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Dạy con học tiếng anh lớp 1 bài 2

Đánh giá:
Lượt xem: 38

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bé học tiếng anh lớp 1 bài 1

Đánh giá:
Lượt xem: 62

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Tiếng Anh Trẻ Em Lớp 1 Phần 1 Bài ngữ âm

Đánh giá:
Lượt xem: 28

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Tiếng Anh Trẻ Em Lớp 1 Phần 2 Bài ngữ âm

Đánh giá:
Lượt xem: 9

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Tiếng Anh Trẻ Em Lớp 1 Phần 3 Bài ngữ âm

Đánh giá:
Lượt xem: 13

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Tiếng Anh Trẻ Em Lớp 1 Phần 4 Bài ngữ âm

Đánh giá:
Lượt xem: 15

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Tiếng Anh Trẻ Em Lớp 1 Phần 5 Bài ngữ âm

Đánh giá:
Lượt xem: 12

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Tiếng Anh Trẻ Em lớp 1. Phần 5. Quả bóng ở đâu rồi-

Đánh giá:
Lượt xem: 20

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Tiếng anh cơ bản - Giới từ diễn tả vị trí

Đánh giá:
Lượt xem: 14

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Tiếng Anh Trẻ em Lớp 1. Phần 4 Anh ấy là một anh hùng.

Đánh giá:
Lượt xem: 11

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài ngữ âm2

Đánh giá:
Lượt xem: 7

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài ngữ âm

Đánh giá:
Lượt xem: 9

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Đây là cái mũi của tôi.

Đánh giá:
Lượt xem: 18

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Thời gian để chơi

Đánh giá:
Lượt xem: 13

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Phần 2 Bài Ngữ Pháp

Đánh giá:
Lượt xem: 8

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài ngữ pháp: Đặt câu hỏi Cái gì đây

Đánh giá:
Lượt xem: 19

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Phần mở đầu: Xin chào.

Đánh giá:
Lượt xem: 66

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Học viên
Hotline

0988 068 715

0888 183 366

0972 525 420

Giải thưởng
Câu lạc bộ