tamnhintritue.com - khơi nguồn tri thức - Tiểu học
 
Video clip bài giảng

Get the Flash Player to see this player.

Các đối tác
__XTemplate fatal error: file [./templates/pages/abc.html] does not exist__
Bài Giảng

Đĩa học Tiếng Anh Lớp 4 - Tập 1

Đánh giá:
Lượt xem: 228

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Unit 20 WHAT ARE YOU GOING TO DO THIS SUMMER - Review

Đánh giá:
Lượt xem: 78

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Unit 19 WHAT ANIMAL DO YOU WANT TO SEE

Đánh giá:
Lượt xem: 51

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Trọn bộ bài hát tiếng Anh lớp 4 - English 4 songs

Đánh giá:
Lượt xem: 17

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Unit 18 WHAT IS YOUR PHONE NUMBER

Đánh giá:
Lượt xem: 65

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Unit 17 HOW MUCH IS THE T-SHIRT

Đánh giá:
Lượt xem: 15

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Unit 16 LETS GO TO THE BOOK SHOP

Đánh giá:
Lượt xem: 16

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

UNIT 15 WHEN'S CHILDREN'S DAY (Review and Short story)

Đánh giá:
Lượt xem: 15

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

UNIT 14 WHAT DOES HE LOOK LIKE

Đánh giá:
Lượt xem: 12

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

UNIT 13 WOULD YOU LIKE SOME MILK

Đánh giá:
Lượt xem: 7

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

UNIT 12 WHAT DOES YOUR FATHER DO

Đánh giá:
Lượt xem: 7

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

UNIT 11 WHAT TIME IS IT

Đánh giá:
Lượt xem: 8

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

UNIT 10 WHERE WERE YOU YESTERDAY (Review)

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

UNIT 9 WHAT ARE THEY DOING

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

UNIT 8 WHAT SUBJECTS DO YOU HAVE TO DAY

Đánh giá:
Lượt xem: 2

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

UNIT 7 WHAT DO YOU LIKE DOING

Đánh giá:
Lượt xem: 2

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

UNIT 6 WHERE'S YOUR SCHOOl -

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

UNIT 5 CAN YOU SWIM (Review)

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Unit 4 WHEN'S YOUR BIRTHDAY

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Tiếng Anh Lớp 4: Unit 3 WHAT DAY IS IT TO DAY

Đánh giá:
Lượt xem: 1

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Tiếng anh lớp 4 (tập 1) Unit 2 - Bộ GD ĐT| Bé học tiếng anh ở trường tiểu học

Đánh giá:
Lượt xem: 4

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Tiếng anh lớp 4 (tập 1) Unit 1-2 Bộ GD ĐT| Bé học tiếng anh ở trường tiểu học

Đánh giá:
Lượt xem: 24

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Học viên
Hotline

0988 068 715

0888 183 366

0972 525 420

Giải thưởng
Câu lạc bộ