tamnhintritue.com - khơi nguồn tri thức - Tiểu học
 
Video clip bài giảng

Get the Flash Player to see this player.

Các đối tác
__XTemplate fatal error: file [./templates/pages/abc.html] does not exist__
Bài Giảng

Học Toán Số Đếm Cho Trẻ Em Qua Các Trò Chơi Vui

Đánh giá:
Lượt xem: 405

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Hinh tam giac

Đánh giá:
Lượt xem: 111

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Luyện tập lớn, nhỏ, bằng

Đánh giá:
Lượt xem: 48

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Day bé học toán lớp 1 - bai 5 - chương 1 - tap ( luyen tap)

Đánh giá:
Lượt xem: 57

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Phép Cộng Trong Phạm Vi 3

Đánh giá:
Lượt xem: 78

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Phép Cộng Trong Phạm Vi 5

Đánh giá:
Lượt xem: 60

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Phép Cộng Trong Phạm Vi 4

Đánh giá:
Lượt xem: 59

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bai hinh vuong, hinh tron

Đánh giá:
Lượt xem: 31

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bai nhieu hon, it hon

Đánh giá:
Lượt xem: 23

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Luyện tập chung

Đánh giá:
Lượt xem: 18

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Các số 1, 2, 3, 4, 5

Đánh giá:
Lượt xem: 22

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Lớn hơn. Dấu lớn

Đánh giá:
Lượt xem: 16

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bằng nhau, dấu =

Đánh giá:
Lượt xem: 15

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bé hơn, dấu bé

Đánh giá:
Lượt xem: 26

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Luyện tập1

Đánh giá:
Lượt xem: 37

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Luyện tập

Đánh giá:
Lượt xem: 86

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Học viên
Hotline

0988 068 715

0888 183 366

0972 525 420

Giải thưởng
Câu lạc bộ