tamnhintritue.com - khơi nguồn tri thức - Luyện thi đại học
 
Video clip bài giảng

Get the Flash Player to see this player.

Các đối tác
__XTemplate fatal error: file [./templates/pages/abc.html] does not exist__
Bài Giảng

Sự hao phí điện năng - Máy biến thế

Đánh giá:
Lượt xem: 429

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Máy phát điện xoay chiều

Đánh giá:
Lượt xem: 29

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Động cơ không đồng bộ 3 pha

Đánh giá:
Lượt xem: 11

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Công suất của mạch điện xoay chiều không phân nhánh

Đánh giá:
Lượt xem: 15

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Mạch điện xoay chiều R-L-C mắc nối tiếp và cộng hưởng điện

Đánh giá:
Lượt xem: 23

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Mạch điện xoay chiều R-L-C không phân nhánh và cộng hưởng điện

Đánh giá:
Lượt xem: 6

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Khảo sát sự biến thiên công suất trong mạch điện xoay chiều p2

Đánh giá:
Lượt xem: 5

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Khảo sát sự biến thiên công suất trong mạch điện xoay chiều p1

Đánh giá:
Lượt xem: 5

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Đoạn mạch xoay chiều chỉ có R hoặc C hoặc L p2

Đánh giá:
Lượt xem: 7

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Đoạn mạch xoay chiều chỉ có R hoặc C hoặc L p1

Đánh giá:
Lượt xem: 3

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Biến đổi hiệu điện thế hiệu dụng trong mạch điện xoay chiều p2

Đánh giá:
Lượt xem: 3

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Biến đổi hiệu điện thế hiệu dụng trong mạch điện xoay chiều p1

Đánh giá:
Lượt xem: 24

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Học viên
Hotline

0988 068 715

0888 183 366

0972 525 420

Giải thưởng
Câu lạc bộ