tamnhintritue.com - khơi nguồn tri thức - Luyện thi đại học
 
Video clip bài giảng

Get the Flash Player to see this player.

Các đối tác
__XTemplate fatal error: file [./templates/pages/abc.html] does not exist__
Bài Giảng

Bài 12- Đồng phân và các phản ứng trong Aminoaxit

Đánh giá:
Lượt xem: 72

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 11- Khái niệm, danh pháp, tính chất và điều chế Aminoaxit

Đánh giá:
Lượt xem: 29

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 10- Đồng phân, phản ứng cháy và công thức của Amin

Đánh giá:
Lượt xem: 9

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 9- Tính chất của Amin

Đánh giá:
Lượt xem: 7

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 8- Glucozo, Fructozo tác dụng với axit

Đánh giá:
Lượt xem: 8

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 7- Phản ứng cháy của Gluxit và Gluxit - Kim loại kiềm

Đánh giá:
Lượt xem: 4

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 6- Công thức tổng quát và tính chất hoá học của Cacbohidrat

Đánh giá:
Lượt xem: 5

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 5- Oxi hoá lipit và phản ứng cháy - xà phòng hoá

Đánh giá:
Lượt xem: 2

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 4- Polime, chuỗi phản ứng, lipit và chức este đồng phân.

Đánh giá:
Lượt xem: 2

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 3- Ester cấu tạo mạch vòng

Đánh giá:
Lượt xem: 1

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 2- Vấn đề đồng phân và tính chất của Este

Đánh giá:
Lượt xem: 3

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 1- Đặc tính của Este

Đánh giá:
Lượt xem: 24

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Học viên
Hotline

0888183366

097.25.25.420

Giải thưởng